If true...else Kısaltması

If true...else Kısaltması

If true...else Kısaltması

17.9.2015

If true...else Kısaltması

Bu kısaltmayı true-false kontrolü yaptığınız heryerde kullanabilirsiniz. Sizi daha fazla kod bloğu yazmaktan kurtaracaktır.

Uzun hali:

var big; if (x > 10) {     big = true; } else {     big = false; } 

Kısa hali:

var big = (x > 10) ? true : false; 

Null, Undefined, Empty Kontrolü Kısaltması

Değişken atamalarında kullanılan çok kullanışlı bir kısaltmadır. Değişkenin null,undefined veya empty olup olmadığını kontrol edebiliriz.

Uzun hali:

if (variable1 !== null || variable1 !== undefined || variable1 !== '') { var variable2 = variable1; } 

Kısa hali:

var variable2 = variable1  || ''; 

Object Array Notation Kısaltması

Array tanımlamanın kullanışlı ve kolay yolu.

Uzun hali:

var a = new Array(); a[0] = "myString1"; a[1] = "myString2"; a[2] = "myString3";

Kısa hali:

var a = ["myString1", "myString2", "myString3"]; 

Associative Array Notation Kısaltması

Array oluşturmanın eski usülü array'i oluşturup daha sonra elemenalarına özellik atamaydı. Yani uzun halinde görüldüğü gibi. Ancak daha hızlı ve okunabilir array oluşturmamın diğer yolu ise kısa halinde görüldüğü gibi elemanı ve özelliğini aynı anda eklemektir ve buna Associative Array Notation denir.

Uzun hali:

var skillSet = new Array(); skillSet['Document language'] = 'HTML5'; skillSet['Styling language'] = 'CSS3'; skillSet['Javascript library'] = 'jQuery'; skillSet['Other'] = 'Usability and accessibility'; 

Kısa hali:

var skillSet = {     'Document language' : 'HTML5',     'Styling language' : 'CSS3',     'Javascript library' : 'jQuery',     'Other' : 'Usability and accessibility' }; 

Değişken Tanımlama Kısaltması

Uzun hali:

var x; var y; var z = 3; 

Kısa hali:

var x, y, z=3; 

Atama Operatörleri Kısaltması

Uzun hali:

x = x + 1; minusCount = minusCount - 1; y = y * 10;

Kısa hali:

x++; minusCount--; y *= 10; 

RegExp Nesnesi Kısaltması

Bu örnekte RegExp nesnesi oluşturulmadan nasıl RegExp kontrolü yapıldığını görebilirsiniz.

Uzun hali:

var re = new RegExp("\\d+(.)+\\d+","igm"), result = re.exec("padding 01234 text text 56789 padding"); console.log(result); //"01234 text text 56789" 

Kısa hali:

var result = /\d+(.)+\d+/igm.exec("padding 01234 text text 56789 padding"); console.log(result); //"01234 text text 56789" 

If Presence Kısaltması

Bu kısaltmayla if kontrolünü daha kısa hale getirebiliriz.

Uzun hali:

if (likeJavaScript == true) 

Kısa hali:

if (likeJavaScript) 

Bir başka örnek. Uzun hali:

var a; if ( a != true ) { // bişeyler yap... } 

Kısa hali:

var a; if ( !a ) { // bişeyler yap... } 

charAt() Kısaltması

Evet, bu kısaltmayla aynı array'de olduğu gibi eleman seçebiliriz. Örnekte daha iyi anlayabilirsiniz.

Uzun hali:

"myString".charAt(0); 

Kısa hali:

"myString"[0]; // Dönen değer 'm' 

Kısa Fonksiyon Çağrısı

Aynı 1. örnekte olduğu gibi şarta göre işlem yapılabilir. Ancak bu örnekte şarta göre fonksiyon çağrımı yapılmaktadır.

Uzun hali:

function x() {console.log('x')};function y() {console.log('y')}; var z = 3; if (z == 3) {     x(); } else {     y(); } 

Kısa hali:

function x() {console.log('x')};function y() {console.log('y')};var z = 3; (z==3?x:y)(); // Kısa versiyon! 

If Blogu Kısaltması

Eğer çoklu karşılaştırmanız var ise bunları array içine atayıp daha sonra array içinde arama yapmanız yeterli olacaktır. Bir örnekle daha iyi anlayabiliriz.

Uzun hali:

if( myvar==1 || myvar==5 || myvar==7 || myvar==22 ) alert('başarılı!') 

Kısa hali:

if([1,5,7,22].indexOf(myvar)!=-1) alert('başarılı!') 

İLETİŞİM

İletişim Bilgileri

Adres
Kızlarpınarı Mh. Spor Cd. Can Apt. No:28/A Alanya, Antalya
Telefon
(+90) 850-305-0736
Email
info@tulparyazilim.com

İletişime Geç